Ważne informacje

Czy wszystkie aparaty słuchowe współpracują z pętlą indukcyjną?

Aby korzystać z pętli indukcyjnej, osoba niedosłysząca musi, będąc w jej obrębie, ustawić aparat słuchowy w tryb cewki telefonicznej (T). W starszych aparatach stosowano przełączniki MTO (M- mikrofon, T- cewka, O-wyłączony). Nowoczesne aparaty moją przyciski do zmiany programu słuchowego, programowalne przez protetyka słuchu.

Zdecydowana większość aparatów słuchowych jest wyposażona w cewkę telefoniczną (T), zatem współpracuje z pętlą indukcyjną. Szacuje się, że aparaty kompatybilne stanowią około 90% wszystkich aparatów.  

Należy podkreślić fakt, że nawet aparaty wewnątrzuszne mogą opcjonalnie posiadać cewkę telefoniczną i odbierać dźwięki z pętli indukcyjnej. Ta grupa aparatów nie ma możliwości współpracy z żadnym innym systemem wspomagania słuchu.

Niezmiernie istotne jest, aby wybierając aparat słuchowy, zgłosić protetykowi słuchu chęć korzystania z pętli indukcyjnej.

 

Czy pętle indukcyjne wpływają na implanty ślimakowe?

Prawidłowo, zgodnie z normą zainstalowana pętla indukcyjna nie ma prawa mieć żadnego negatywnego wpływu na działanie implantu ślimakowego.

Jeśli chodzi o kompatybilność implantów ślimakowych z pętlami indukcyjnymi, to wszystkie implanty ślimakowe współpracują z systemem z pętlą indukcyjną. Obrazuje to jak ważne jest stosowanie systemów wspomagania słuchu.

 

Dlaczego ważna jest norma instalacyjna?

W Polsce obowiązuje europejska norma IEC 60118-4:2006  dotycząca systemów z pętlą indukcyjną.

Cel był taki, aby osoba niedosłysząca niezależnie od kraju, w którym się znajduje i typu obiektu słyszała możliwie najlepiej oraz, aby system z pętlą indukcyjną był bezpieczny dla otoczenia. Dzięki stosowaniu się do normy, niezależnie marki wzmacniacza, instalatora, czy kraju system z pętlą indukcyjną ma dawać osobie niedosłyszącej maksymalne korzyści.

 

Podstawowe założenia normy narzucają następujące parametry:

Zakłócenia magnetyczne w pomieszczeniu muszą być odpowiednio niskie,

Pole magnetyczne ma być odpowiednio silne,

Siła pola magnetycznego nie może przekraczać określonej wartości maksymalnej,

Fluktuacja pola magnetycznego w obrębie pomieszczenia nie może przekraczać +/- 3dB,

Charakterystyka częstotliwościowa w zakresie 100-5000Hz nie może się różnić o +/- 3dB.

 Powyższe założenia narzucają określone wartości mocy wzmacniacza oraz kompresji sygnału w zależności o parametrów pomieszczenia. Jest niezmiernie istotne, aby instalowane wzmacniacze pętli indukcyjnej były zgodne z normą IEC60118-4:2006 !

Również sposób prowadzenia przewodu oraz dobór jego parametrów jest rzeczą istotną, często decydującą o tym, czy norma dla systemów z pętlą indukcyjną zostanie osiągnięta.

Tylko certyfikowane instalacje dają pewność, że sygnał ma odpowiednia jakość, system działa prawidłowo, a przede wszystkim jest bezpieczny.

Norma instalacyjna, z 2006 roku jest dużo bardziej rygorystyczna od poprzedzającej.

Bardzo ważne jest, aby projekt pętli i instalację wykonywali doświadczeni i odpowiednio wyszkoleni specjaliści.

 

Co to jest pętla macierzowa?

Jest to bardzo skomplikowana instalacja, która gwarantuje jednorodne pole magnetyczne nawet dla bardzo dużych obiektów oraz  eliminuje efekt wycieku pola do sąsiednich pomieszczeń.

Dla dużych obiektów, których mniejszy wymiar przekracza 10m lub dla obiektów z dużą ilością zbrojeń metalowych, może się okazać, że w środku pomieszczenia siła sygnału drastycznie maleje. W takim przypadku przy zastosowaniu standardowej instalacji oplatającej pomieszczenie nie ma szans na osiągnięcie normy instalacyjnej. Należy wykonać instalację wyglądem przypominającą szachownicę, z wykorzystaniem dwóch wzmacniaczy – tzw. macierzową.

Drugą zaletą jest ta, iż można wyposażyć w system z pętlą indukcyjną sąsiadujące pomieszczenia bez ryzyka wzajemnego oddziaływania systemów na siebie. Przy instalacji oplatającej pomieszczenie dookoła wyciek może być na tyle duży, że osoba będąc w jednym pomieszczeniu, odbiera bardzo silny sygnał z pomieszczenia sąsiedniego. Pętla macierzowa eliminuje wyciek nawet do kilkudziesięciu centymetrów.

Więcej o rodzajach pętli indukcyjnej znajdziesz tu: Rodzaje systemów pętli indukcyjnej.

Z uwagi na fakt, że przesunięcie przewodu pętli o kilkanaście centymetrów może drastycznie zwiększyć wyciek sygnału oraz mogą powstać tzw. martwe punkty, konieczne jest, aby projekty i instalacje systemów z pętlą indukcyjną wykonywali tylko odpowiednio wykwalifikowani specjaliści!


Jak wygląda instalacja?

Prawidłowo zainstalowany system z pętlą indukcyjną jest całkowicie niewidoczny, aby nie wzbudzał dodatkowego zainteresowania oraz, aby był maksymalnie odporny na wszelkie uszkodzenia.

Przewód jest układany na podłodze, lub odpowiednio wysoko na ścianie lub pod sufitem.

Najlepiej, aby planowanie instalacji pętli indukcyjnej zbiegło się w czasie remontem pomieszczenia. Instalacja w wykończonych obiektach jest oczywiście możliwa, natomiast wymaga od instalatora więcej pracy.

 

Czy  pętla indukcyjna ma wpływ na rozrusznik serca?

Problem ten jest często poruszany, więc aby rozwiać wszelkie wątpliwości należy podkreślić, iż prawidłowo (zgodnie z normą) zainstalowana pętla indukcyjna nie ma prawa negatywnie wpływać na zdrowie.


Czy są inne systemy wspomagania słuchu?

Tak, istnieją jeszcze osobiste systemy FM oraz, można spotkać systemy na podczerwień (IR) instalowane w pomieszczeniach. Mają one następujące ograniczenia:

- wymagają dodatkowych, kosztownych w utrzymaniu odbiorników,

- stwarzają problemy z utrzymanie higieny,

- nie mogą być wykorzystywane w punktach obsługi,

- „zmuszają” osobę niedosłyszącą do ujawnienia się,

- nie są kompatybilne z tak wieloma aparatami słuchowymi jak system z pętlą indukcyjną.

Dlatego właśnie system z pętlą indukcyjną jest uznawany za najbardziej przyjazny osobom niedosłyszącym.

źródło: www.echo-system.pl


Mapa miejsc

Miejsca przyjazne osobom niedosłyszącym.

Zobacz na mapie...

Partnerzy serwisu

Propeller - lokalny instalator dostarczający pętle indukcyjne i systemy nagłośnienia wysokiej jakości (częściowo województwo wielkopolskie i dolnośląskie). Posiada doświadczenie w zakresie pętli indukcyjnych przenośnych i stacjonarnych.

 

Magellan - instalator lokalny wykwalifikowany w zakresie projektowania i instalacji pętli indukcyjnych i systemów nagłośnienia, doświadczony oraz wyposażony w odpowiedni sprzęt pomiarowy (województwo podkarpackie i małopolskie)

 

Pro-Rock AV System - doświadczony dostawca systemów nagłośnienia i lokalny instalator pętli indukcyjnych w województwie lubuskim. Wykwalifikowany w zakresie projektowania pętli dla osób słabosłyszących i wyposażony w odpowiednie urządzenia do regulacji systemów zgodnie z normą.

Zaprojektuj

Określ parametry i zaprojektuj swój system...