Jak to działa?

Pętla indukcyjna – co to takiego?

Pętla indukcyjna to potoczna nazwa systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną (induktofoniczną). Umożliwia ona osobie niedosłyszącej odbiór nieskazitelnie czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną (T), w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy.

Najczęściej pętle indukcyjne stosuje się w miejscach, gdzie panuje duży hałas, o dużym pogłosie lub po prostu tam, gdzie potrzebna jest dobra zrozumiałość mowy.

Sprawdź jak korzystać z pętli indukcyjnej i jaki jest zysk z jej stosowania?

 

Jak działa pętla indukcyjna?

System wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną składa się z odpowiednio zainstalowanego w pomieszczeniu przewodu tworzącego pętlę oraz ze specjalnego wzmacniacza pętli indukcyjnej. Do wzmacniacza podłączone jest źródło dźwięku – mikrofon, system nagłośnieniowy sali, CD, telewizor itp. Po odpowiednim wzmocnieniu, wzmacniacz podaje na przewód pętli sygnał w postaci prądu. Prąd płynący przez przewód wytwarza zmienne pole magnetyczne wewnątrz pętli, które jest odbierane przez cewkę telefoniczną (T) aparatu słuchowego lub specjalny odbiornik indukcyjny.

Po przełączeniu aparatu słuchowego z mikrofonu (M) na cewkę telefoniczną (T), cewka odbiera zmienne pole magnetyczne i zamienia je z powrotem na sygnał elektryczny. Sygnał z cewki jest odpowiednio wzmocniony i dopasowany do ubytku słuchu przez aparat słuchowy.

Dzięki temu użytkownik aparatu słuchowego może cieszyć się tylko wyraźnym, użytecznym sygnałem, bez żadnych zakłóceń i zniekształceń z zewnątrz.

 

Zobacz jaka jest różnica:

 

Po co stosuje się pętle indukcyjne?

Największym mitem panującym na temat osób niedosłyszących jest ten, mówiący, że osoby mające problemy ze słuchem potrzebują głośniejszego dźwięku i wystarczy głośniej mówić.

Nawet w przypadku niewielkiego ubytku odbiorczego (związanego uszkodzeniem ślimaka lub problemami na nerwowej drodze słuchowej) dochodzi do zaburzenia pracy układu słuchowego. Informacje słuchowe płynące do  mózgu są ograniczone. Mózg „nie potrafi” z uzyskanych informacji wyfiltrować interesującego nas sygnału.  Objawia się to nie tyle pogorszeniem słyszenia, co brakiem zrozumiałości mowy – „słyszę, ale nie  rozumiem”.

Prawdą jest, iż do prawidłowego słyszenia osoby niedosłyszące, korzystające z aparatów słuchowych potrzebują nie tyle głośniejszego sygnału, ale wyeliminowania zakłóceń i zniekształceń zewnętrznych, a w szczególności pogłosu, który aparat słuchowy dodatkowo zwiększa.

Najważniejsze zalety płynące ze stosowania pętli indukcyjnych to:

- Dźwięk jest w pełni dopasowany do ubytku słuchu przez aparat słuchowy,

- Z jednego systemu może korzystać nieograniczona liczba osób,

- Odbiornikiem jest sam aparat słuchowy, nie ma konieczności stosowania kosztownych i mało higienicznych odbiorników zewnętrznych,

- Spośród wszystkich systemów wspomagających są najbardziej ekonomiczne.

- Są najbardziej wszechstronne.

 

Gdzie stosuje się pętle indukcyjne?

Można je stosować dosłownie wszędzie, gdzie potrzebna jest dobra zrozumiałość mowy. Jako jedyny system może być instalowany w miejscach indywidualnej obsługi klienta - dzięki temu, że nie wymaga dodatkowych odbiorników (odbiornikiem jest aparat słuchowy).

Europejskie stowarzyszenie osób z uszkodzonym słuchem (EOFHOH- uznało, że pętle indukcyjne dają osobie niedosłyszącej najwięcej korzyści spośród wszystkich systemów wspomagania słuchu.

Jeśli szukasz miejsc z zainstalowaną pętlą indukcyjną w Twojej okolicy przejdź do działu „Mapa Miejsc”. Zawsze taki obiekt powinien być oznaczonym następującym znakiem:

 

Lista obiektów, które najczęściej są wyposażane w pętle indukcyjne:

- mieszkania,

- teatry, sale koncertowe,

- kina.

- audytoria, sale wykładowe,

- sale lekcyjne,

- kościoły, miejsca modlitwy.

- pokoje telewizyjne (w domach opieki, szpitalach itp.)

- punkty obsługi, kasy biletowe,

- punkty informacyjne, recepcje hotelowe,

- taksówki, autobusy, samoloty,

- muzea, wystawy,

- personalne niewielkie pętle do telefonów komórkowych,

- telefony interkomowi itp.

 

Czy są jakieś ograniczenia w stosowaniu pętli indukcyjnych?

Tak, jest kilka sytuacji, w których stosowanie pętli jest ograniczone. Jeśli w pomieszczeniu są silne zakłócenia pola magnetycznego od instalacji elektrycznej, może się okazać, że sygnał z pętli indukcyjnej jest zagłuszany właśnie przez ten „magnetyczny hałas” i odebranie czystego dźwięku będzie niemożliwe.

Drugi problem stwarza fakt, że pole magnetyczne z łatwością przenika nawet przez grube, betonowe ściany. W miejscach, w których wymagana jest prywatność, instalacja staje się utrudniona, ze względu na wyciek sygnału do sąsiednich pomieszczeń. Nie eliminuje to jednak stosowania pętli w tego typu sytuacjach. Aby wyeliminować efekt wycieku, stosuje się skomplikowane instalacje macierzowe.

Wszelkie projekty i instalacje systemów z pętlą indukcyjną  powinny być wykonywane tylko przez doświadczone i odpowiednio przeszkolone osoby, zgodnie z obowiązującą normą IEC 60118-4.

źródlo: www.echo-system.pl


Mapa miejsc

Miejsca przyjazne osobom niedosłyszącym.

Zobacz na mapie...

Partnerzy serwisu

Propeller - lokalny instalator dostarczający pętle indukcyjne i systemy nagłośnienia wysokiej jakości (częściowo województwo wielkopolskie i dolnośląskie). Posiada doświadczenie w zakresie pętli indukcyjnych przenośnych i stacjonarnych.

 

Magellan - instalator lokalny wykwalifikowany w zakresie projektowania i instalacji pętli indukcyjnych i systemów nagłośnienia, doświadczony oraz wyposażony w odpowiedni sprzęt pomiarowy (województwo podkarpackie i małopolskie)

 

Pro-Rock AV System - doświadczony dostawca systemów nagłośnienia i lokalny instalator pętli indukcyjnych w województwie lubuskim. Wykwalifikowany w zakresie projektowania pętli dla osób słabosłyszących i wyposażony w odpowiednie urządzenia do regulacji systemów zgodnie z normą.

Zaprojektuj

Określ parametry i zaprojektuj swój system...